Alle groepen op onze school zitten vol. Voor onze school hanteren we een wachtlijst

Gezien onze maximale groepsindeling per groep kunnen we voor schooljaar 2023-2024 geen kinderen meer plaatsen. Al onze groepen zitten vol. Ondanks onze beste inspanningen om uit te breiden, zijn we gebonden aan de beschikbare ruimtes en onze personele capaciteit die we ter beschikking hebben.

We hanteren momenteel voor alle groepen een wachtlijst. Zodra we personeel hebben en ruimte starten we nieuwe groepen op. We communiceren tenminste twee keer per jaar met de ouders over de status van hun kind op de wachtlijst (mei en november).