Wenst u kind hier te laten studeren?

Wij hechten grote waarde aan de samenwerking met partners ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen. We zoeken dit actief op en streven naar verbinding op diverse terreinen, zowel binnen en buiten de school.

Vragen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Procedure

Invullen aanmeldformulier
U vult het formulier in om uw interesse kenbaar te maken. Dit is nog geen inschrijving. Eerst dient uw aanvraag beoordeeld te worden.

Kennismakingsgesprek
U wordt uiterlijk 2 maanden voor de startdatum uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school en kunt u over uw kind vertellen. Al een ander kind op deze school? Dan is een kennismaking niet nodig.

Opvragen informatie
Wij vragen informatie op bij de huidige peuterspeelzaal of basisschool. Wij vragen naar de ontwikkeling van uw kind en of er bijzonderheden zijn.

Beoordeling aanmelding
Aan de hand van het kennismakingsgesprek en de opgevraagde informatie en wordt besloten of uw kind wel of niet wordt toegelaten.

Ontvangst inschrijfformulier
Als u kind is toegelaten ontvangt u een  inschrijfformulier. Bij dit inschrijfformulier zit ook een ouderverklaring. U dient deze binnen 1 week terug te sturen.

Wendagen
Start uw kind in groep 1? Uw kind krijgt eerst een aantal wendagen om te wennen aan de school en de klas. De leerkracht van uw kind neemt contact met u op om hierover afspraken te maken.

Beoordeling aanmelding

Voorwaarden
Nadat een kind is aangemeld wordt allereerst beoordeeld of en plaatsruimte is op de school. Het maximum aantal leerlingen wordt vastgesteld in het schoolondersteuningsplan (SOP). Als de beoogde klas vol zit, is dit een reden om de toelating te weigeren. Als er wel ruimte is dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • Ouders onderschrijven en respecteren de grondslag van de school.
  • De school kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders moeten bij de aanmelding gegevens aanleveren die relevant zijn voor de extra ondersteuning. Informatie hierover wordt ook opgevraagd bij de peuterspeelzaal dan wel de huidige school.
  • Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. Kinderen die jonger zijn, kunnen op een wachtlijst (‘lijst van vooraanmeldingen’) worden geplaatst.

 

De beoordeling wordt gedaan binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf het moment dat het aanmeldformulier is ontvangen. Deze termijn kan, indien nodig, met 4 weken worden verlengd.

Voorrang
Er wordt voorrang verleend aan:

  • Kinderen van personeel;
  • Broers-zussen van leerlingen;
  • Leerlingen die als gevolg van een verhuizing van school moeten wisselen. Daarbij hebben leerlingen die voor de verhuizing islamitisch onderwijs kregen voorrang op leerlingen die niet afkomstig zijn van een islamitische school;
  • Leerlingen woonachtig in de stad waar de school staat.

 

Toelating
Als de school kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte, wordt de leerling ingeschreven. Ouders worden telefonisch op de hoogte gesteld van de toelating van hun kind. Dit gebeurt doorgaans uiterlijk 2 maanden voordat het kind 4 wordt, mits het aanmeldformulier tijdig is ingeleverd.

Afwijzing
Als de toelating wordt afgewezen, ontvangen ouders een schriftelijke besluit met een toelichting op welke grond de leerling is afgewezen. Als de leerling niet wordt toegelaten omdat de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte, wordt een andere passende school gezocht die bereid is om de leerling toe te laten.