Leerlingenraad

We willen dat onze leerlingen leren zich betrokken te voelen bij het reilen en zeilen in de groep, op en rond de school. 

Eén van de manieren om de betrokkenheid te vergroten is met het oprichten van een leerlingenraad. Deze ontwikkeling is aanstaande. De leerlingenraad bestaat dadelijk uit een nader te bepalen aantal leerlingen die alle kinderen van onze school vertegenwoordigen. De leerlingen uit de raad zijn afkomstig uit de groepen 5, 6, 7 en 8, en worden gekozen door hun medeleerlingen. Kinderen uit lagere groepen kunnen niet verkozen worden.

Om de paar weken willen we dat de leerlingenraad inshaaAllah bijeenkomt om te vergaderen. Ze bespreken dan samen met de schoolleiding wat er beter zou kunnen op school. Dan doen ze aan de hand van door andere leerlingen ingebrachte ideeën. De actiepunten die voortkomen uit de vergadering van de leerlingenraad worden ook meegenomen in de teamvergadering van de school.