School en bewustwording

Wij willen dat ieder kind op onze scholen de ruimte voelt om te ontdekken waar hij of zij goed in is.

De tijd op de basisschool is er een van grote bewustwording. Kinderen zijn van nature leergierig en zuigen alles wat ze zien en horen op als een spons.  Het zijn de jaren waarin de persoonlijkheid van een kind langzaam vorm begint te krijgen. Ons doel is dat onze kinderen opgroeien tot zelfstandige, bedachtzame en betrokken moslims. Wij dragen bij aan deze vorming door op de volgende vijf vlakken te werken aan bewustzijn:

Zingeving is de essentie van het leven.

Ieder mens vraagt zich op enig moment in het leven af ‘Waarom ben ik hier? en “Waarom bestaat de mens”. Om daarover te kunnen gaan nadenken, vertellen we de kinderen over de eigenschappen van Allah en vertalen dat samen naar de huidige tijd. We laten de kinderen nadenken over wat geloof nu eigenlijk met je doet. Dat het een belangrijk kompas kan zijn in je leven. We leren hen niet de oordelen over een ander, maar juist de verbinding te zoeken in wat we gemeenschappelijk hebben.

We leren de kinderen ook dat geloven in Allah betekent dat je verantwoordelijk moet nemen voor wat je doet in je leven. Dat we met z’n allen goed moeten zorgen voor Allah’s schepping. Voor alle mensen, voor alle dieren, voor de hele natuur en zelfs voor dat deel van de wereld dat voor ons onzichtbaar is.

Leg de focus op menswaardigheid

Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat is een concept dat kinderen heel goed begrijpen. Ze snappen ook heel goed dat het betekent dat je de andere mensen in je omgeving ruimte moet bieden voor eigen keuzes. Kinderen zijn op de basisschool op een leeftijd dat ze gaan beseffen dat hun vriendjes en vriendinnetjes uit andere soorten families komen, met andere tradities. En dat het juist mooi is dat we elkaar leren kennen.
We leggen de basis voor goed burgerschap door te werken aan sociale vaardigheden. Ook stimuleren we het kritisch denken. Niet op basis van meningen, maar juist om samen na te denken over dingen die echt van belang zijn voor de maatschappij.

Alles is met elkaar verbonden

Het gaat om wat je doet en ook zeker vanuit welke houding je dat doet. Pas op het moment dat jouw acties voortkomen uit jouw innerlijke kracht, kun je tot bloei komen. Dat is wat er gebeurde in Andalusië, waar moslims eeuwenlang hebben gebouwd aan een samenleving waarin kritisch denken en kennis delen het fundament waren voor een bijzonder soort welvaart.

Het leverde een architectuur op die bijzonder is door de rust die het uitstraalt en de vakmanschap waarmee het gemaakt is.  Wat wij daarvan kunnen leren, is dat alles met elkaar is verbonden. Dat we open moeten staan voor kennis van buiten, zonder daardoor geïmponeerd te zijn. Dat het belangrijk is om je aan de menselijke maat te houden en niet dingen moet doen om te imponeren. Wat wel werkt is samen op een bedachtzame manier aan iets groots werken. Ieder vanuit zijn eigen talent.

Zoek altijd de middenweg

Balans houden leer je door veel te oefenen. Wij koppelen dat op onze scholen aan de basiswaarden die we meekrijgen uit ons geloof. Stel je verdraagzaam op, wees eerlijk tegen jezelf en anderen en behandel de mensen om je heen op een rechtvaardige manier. Ook de Nederlandse kernwaarden zijn belangrijk: zorg dat jij en de ander in vrijheid kunnen leven, ga uit van gelijkwaardigheid en wees solidair.

Je moet fouten maken en ervan leren

Fouten maken in het leven hoort erbij. Fouten maken mag én moet om te kunnen groeien. Op onze scholen is kwetsbaar zijn geen zwakte. Fouten maken betekent niet dat je dom bent. Niemand is volmaakt, dat is alleen Allah. Wij kijken naar of je eerlijk bent en hoe je met anderen in de school omgaat. Het gaat erom wat het geloof met je karakter doet. En of je straks goed kunt uitleggen waarom je bepaalde beslissingen neemt. Een sterk karakter: daar heb je je hele leven profijt van!