School als basis voor taal en rekenen

Wij willen dat ieder kind op onze scholen de ruimte voelt om te ontdekken waar hij of zij goed in is.

Op onze school staat taal op nummer één. Je eigen taal goed leren beheersen en daarmee op een bewuste manier leren communiceren is de basis voor alles wat je daarna nog gaat leren. Taal is hét middel om verbinding te maken met de ander. De wereld draait om actie en reactie tussen mensen. Hoe beter je kunt omgaan met taal, hoe beter de interactie.

Onze scholen zijn een taalrijke omgeving voor de kinderen, waar ze leren hoe fijn het is om wat je in je hoofd hebt, te kunnen delen met anderen. In de vorm van kennis, inspiratie, troost of confrontatie. Goed met taal kunnen omgaan zorgt er ook voor dat je boosheid en frustratie kunt oplossen met woorden in plaats van dicht te klappen of fysiek te worden.

Op een soepele manier taal kunnen gebruiken, zorgt voor een optimale start. Hoe jonger je met taal begint, hoe beter. Als je jezelf niet helder kunt uitdrukken, heb je al gauw een achterstand. Als je niet kunt verwoorden waar je voor staat en hoe je als mens begrepen wilt worden, heeft dat direct invloed op je relatie met anderen. Hoe beter en geraffineerder je met taal kunt spelen, hoe beter je begrepen zult worden. Een kleine woordenschat kan er voor zorgen dat je lomp of bot overkomt, terwijl je het niet zo bedoelt. Taal doet er toe, zeker als je moedertaal niet het Nederlands is.

Het mooie van taal is dat je kinderen het gereedschap geeft om zich vrij te kunnen uiten. Dat ze voelen dat ze niet hoeven te zwijgen, maar de juiste woorden leren zoeken om over te brengen wat ze willen zeggen. Dat ze zich zelfverzekerd leren uitdrukken in een stijl die bij hen past.

Als je als kind leert spelen met taal gaat er een wereld voor je open. Denk daarbij aan gedichten maken, zelf verhalen schrijven of toneel te spelen. Hoe krachtig taal kan zijn, leren we uit de Koran. In de tijd van de Profeet ﷺ hechten mensen veel waarde aan taal en velen beseften dat het taalgebruik uit de Koran niet menselijk kon zijn. Voor hen was dat zo indrukwekkend, dat ze het geloof met gemak konden accepteren.

Net zo belangrijk als taal is rekenen. Het beheersen van rekenkundige principes is niet alleen een basisvaardigheid, maar ook een venster naar het begrijpen van de wereld. In de islamitische beschaving was rekenen een fundamenteel onderdeel van de wetenschap en het dagelijks leven. Het is een tool die helpt bij het oplossen van problemen en het ontwikkelen van logisch denken.

Net zoals taal ons in staat stelt om te communiceren, stelt rekenen ons in staat om de wereld om ons heen te begrijpen en te interpreteren. De vroege islamitische geleerden en wiskundigen, zoals Al-Khwarizmi, legden de basis voor veel wiskundige principes die wij vandaag de dag gebruiken. Hun werk in algebra, geometrie en astronomie was niet alleen revolutionair voor hun tijd, maar ook essentieel voor de ontwikkeling van de moderne wetenschap.

Onze scholen bieden een rijke rekenkundige omgeving, waarin kinderen leren over het belang van precisie en logisch redeneren. Ze ontdekken hoe rekenen hen helpt om praktische problemen op te lossen, van het beheren van hun zakgeld tot het begrijpen van wetenschappelijke fenomenen. Het vermogen om te rekenen helpt ook bij het ontwikkelen van kritisch denken en besluitvaardigheid.

Vroegtijdige blootstelling aan rekenen is cruciaal. Als kinderen niet vroeg leren omgaan met cijfers en berekeningen, kunnen ze achterop raken. Een goede rekenvaardigheid is een investering in hun toekomst, zowel academisch als professioneel. Het stelt hen in staat om met vertrouwen deel te nemen aan een steeds technischer wordende wereld.

Net zoals de Koran de kracht van taal benadrukt, zo onderstreept ook de islamitische traditie het belang van kennis en leren, inclusief rekenen. De nadruk op onderwijs en het streven naar kennis in de islam herinnert ons eraan dat het ontwikkelen van intellectuele vaardigheden, zoals rekenen, essentieel is voor persoonlijke groei en het begrijpen van de wereld.

Daarom zetten wij ons in voor het onderwijzen van rekenen als een fundamentele vaardigheid. We bereiden onze leerlingen voor om met vertrouwen deel te nemen aan een wereld waar rekenen onmisbaar is. Ons doel is om kinderen niet alleen rekenvaardigheden bij te brengen, maar ook om hen de schoonheid en het belang van rekenen in onze geschiedenis en cultuur te laten waarderen.