Ramadan

We willen u en uw dierbaren langs deze weg een gezegende maand Ramadan wensen. Moge Allah de Verhevene een ieder die deze maand koestert, deze maand maximaal laten benutten. Moge Allah onze daden accepteren en rijkelijk zegenen. Wij gaan aan de slag binnen onze school met het thema Ramadan.