Vragen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Gegevens van uw zoon/dochter

Naam *

Geboortedatum *

Gegevens ouders/verzorgers

Gegevens ouders/verzorgers *

Postcode & plaats *

Ik ben de ... van het kind

Het extra verlof wordt aangevraagd om de volgende reden[en]:

Het extra verlof wordt aangevraagd om de volgende reden[en]: *

*Na het aanvinken van de juiste keuze, vul de reden in het blok hieronder...Click or drag a file to this area to upload.

Periode waarvoor het verlof wordt aangevraagd:

Kies de dagen waarvoor u verlof voor wilt aanvragen.
Loading

Verlof aanvragen via (leerplichtabtenaar)


Logo-tarieq-aanmeldformulier AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF
(als bedoeld in artikel 14, 3e lid van de leerplichtwet 1969: ‘Andere gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of minder’)
LET OP: Lever dit formulier uiterlijk 8 weken voor aanvang van het verlof in.
 
Gegevens leerling(en): Gegevens aanvrager:
Naam:   Naam:  
Geboortedatum:   Adres:  
Groep:   PC en woonplaats:  
Adres:   Telefoon:  
PC en woonplaats:   Relatie tot het kind:  
 
Het extra verlof wordt aangevraagd om de volgende reden:
* aankruisen wat van toepassing is
Gekozen reden:  
Uitleg/onderbouwing:  
 
Periode waarvoor het verlof wordt aangevraagd
Van:  
 
I.v.m. de volgende omstandigheden:
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na
dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school of onderwijs instelling. Inspoedgevallen kunt u de president van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen
 
Verlof aanvraag is:  
 
Handtekening aanvrager: Handtekening namens schoolleiding:

Leave this empty:

Handtekening aanvrager: Handtekening namens schoolleiding:
Signature arrow sign here